De kracht van een Opleidingsplan

01/02/2023

Het opleidingsplan

Bij aanvang van 2023 heeft elk bedrijf een eigen opleidingsplan, dat alle werknemers recht geeft op een aantal opleidingsdagen per jaar. Hoeveel opleidingsdagen een werknemer krijgt, hangt af van de grootte van het bedrijf. Telt de onderneming tien tot twintig werkkrachten, dan heeft elke werknemer recht op één opleidingsdag. Zijn er meer dan twintig werknemers in dienst? Dan hebben de werknemers in 2023 recht op minimaal vier opleidingsdagen. Vanaf 2024 krijgen ze minimaal vijf dagen om een opleiding te volgen! Zo worden de groeikansen van werknemers gegarandeerd.

Bij het opstellen van een opleidingsplan identificeert de werkgever de opleidingsbehoeften, rekening houdend met individuele, team- en bedrijfseisen. Het plan specificeert wie welke opleidingen moet volgen binnen een bepaalde tijdsperiode en welk budget hiervoor beschikbaar is. Het gaat om verschillende soorten opleidingen, zoals interne informele trainingen, teamopleidingen "in company", externe informele trainingen, enzovoort. Het doel van een opleidingsplan is om bij te dragen aan het realiseren van de missie en bedrijfsdoelstellingen.

Tijdens de opleidingsdagen verbeteren werknemers hun vakkennis en -vaardigheden, waardoor ze een grote meerwaarde worden voor hun organisatie. Ook werkgevers halen dus hun voordeel uit de opleidingsdagen: hun team levert betere kwaliteit, werkt efficiënter en draagt zo bij aan de klanttevredenheid. Veel werkgevers gaan dan ook op zoek naar opleidingen waarmee hun werknemers vakexperts worden. In ons opleidingsaanbod vinden ze per vakgebied de geschikte cursus die hun team én hun bedrijf verder doet groeien. Hieronder sommen we de voordelen op voor zowel werknemers als werkgevers:

 

Werknemers

Een goed opleidingsplan biedt werknemers voordelen zoals verbeterde vaardigheden, meer carrièremogelijkheden en verhoogde jobtevredenheid. Het stimuleert persoonlijke ontwikkeling en vergroot de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van werknemers. Daarnaast draagt het bij aan betere communicatie, meer flexibiliteit en een verbeterde work-lifebalance. Bovendien leidt een opleidingsplan tot meer waardering en erkenning van werknemers.
 
 • Verbeterde communicatievaardigheden:
  • Het opleidingsplan verbetert je communicatievaardigheden door gerichte training, wat leidt tot effectiever spreken, luisteren en assertief reageren. Dit bevordert samenwerking, vermindert conflicten en verbetert relaties, resulterend in een productieve werkomgeving.
 • Meer carrièremogelijkheden
  • Het vergaren van nieuwe vaardigheden en kennis vergroot je carrièremogelijkheden en maakt je aantrekkelijker voor promoties en nieuwe functies, waardoor jouw loopbaan binnen het bedrijf groeit en verder ontwikkelt.
 • Verhoogde jobtevredenheid
  • De investering van je werkgever in jouw ontwikkeling en groei vergroot je jobtevredenheid, biedt kansen om jezelf te verbeteren en gewaardeerd te voelen. Dit resulteert in een hogere mate van voldoening en betrokkenheid bij je werk, wat bijdraagt aan een positieve werkomgeving.
 • Persoonlijke ontwikkeling
  • Een opleidingsplan stimuleert jouw persoonlijke groei door het aanleren van nieuwe vaardigheden en kennis, waardoor je beter omgaat met uitdagingen, stress vermindert en je meer voldoening uit je werk haalt. Het verbetert zowel professionele als persoonlijke capaciteiten en jouw bevordert groei en ontwikkeling.
 • Meer flexibiliteit
  • Een opleiding draagt bij aan je flexibiliteit doordat je nieuwe vaardigheden verwerft waardoor je je sneller aanpast aan veranderingen in de industrie. Dit maakt jou flexibeler in je werk waardoor je je sneller aanpast aan verschillende situaties en uitdagingen.
 • Verbeterde work-lifebalance
  • Het opleidingsplan verbetert je work-life balance doordat je effectiever werkt, wat leidt tot betere tijdsbeheersing. Hierdoor heb je met meer tijd en energie voor persoonlijke activiteiten.

 

Werkgevers

Een goed ontworpen opleidingsplan biedt voordelen voor zowel werknemers als werkgevers. Het verhoogt de productiviteit en kwaliteit van het werk, verbetert de klanttevredenheid en bevordert werknemersloyaliteit en een positieve werkcultuur. Dit versterkt de concurrentiepositie van het bedrijf en leidt tot groei, succes en een goede reputatie. Bovendien is een opleidingsplan kosteneffectief en levert het een maximale winst op door hogere efficiëntie, betere prestaties en kostenbesparingen bij het aantrekken van nieuw talent.
 
 • Verhoogde productiviteit
  • Een opleiding geeft werknemers de kans om extra kennis op te doen, nieuwe vaardigheden te leren of skills bij te schaven. Zowel nieuwe medewerkers als ervaren werkkrachten gaan op die manier efficiënter en effectiever werken, waardoor de productiviteit binnen het bedrijf enorm toeneemt!
 • Verbeterde kwaliteit
  • Door een opleidingsplan aan te bieden, geven werkgevers hun personeel de kans om kennis te maken met de nieuwste technieken en inzichten. Zo verbetert de kwaliteit van de producten of de diensten die het bedrijf aanbiedt.
 • Verhoogde klanttevredenheid
  • Kwalitatieve producten of dienstverlening staan garant voor tevreden klanten. Werknemers die een opleiding genieten, dragen dus bij aan een verhoogde klanttevredenheid die vaak gepaard gaat met een positief bedrijfsimago.
 • Grotere loyaliteit werknemers
  • Door werknemers opleidingsdagen aan te bieden, tonen werkgevers waardering. Het opleidingsplan is op die manier een blijk van vertrouwen in het potentiëel van de werkkracht. Bovendien voelen werknemers zich meer betrokken bij de organisatie, waar ze graag blijven werken!
 • Vlottere talentwerving
  • Dankzij een opleiding ontwikkelen werknemers hun talenten, maar het opleidingsplan draagt ook bij tot de werving van nieuw talent! Potentiële werknemers beschouwen een grondig opleidingsplan immers als een teken van goede organisatie waarin hun groei aangemoedigd wordt.
 • Verbeterde werkcultuur
  • Werkgevers die een opleidingsplan opstellen, creëren een positieve werkcultuur waarin werknemers zich gewaardeerd voelen en gemotiveerd zijn om zich verder te ontwikkelen. Zo wordt het bedrijf een positieve omgeving waar mensen elkaar aanmoedigen en samen streven naar hetzelfde doel.
 • Meer innovatie
  • Dankzij ons up-to-date opleidingsaanbod krijgen werknemers inzicht in de laatste ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Ze leren bovendien de nieuwste technieken en methodes. Zo drijven ze de innovatie binnen het bedrijf, wat steevast tot groei leidt.
 • Verbeterde concurrentiepositie
  • Werknemers die zich bijscholen, leveren kwaliteit en dat voel je! Het bedrijf onderscheidt zich van concurrenten en wordt aantrekkelijker voor potentiële klanten en werknemers. Zo helpt het opleidingsplan ook een betere concurrentiepositie te verwerven.
 • Beperkte kosten, maximale winst
  • Een uniek opleidingsplan komt tegemoet aan de opleidingsbehoeften binnen een bedrijf. Zo vermijdt een bedrijf extra kosten voor de werving en training van nieuwe werknemers, terwijl de huidige werkkrachten optimaal werk leveren en zorgen voor maximale winst.

 

Win-win

Een goed opgezet opleidingsplan biedt dus voordelen voor zowel werknemers als werkgevers. Het verbetert de professionele en persoonlijke vaardigheden van werknemers waardoor zij meer efficiënt te werk gaan. Dit zorgt voor een verhoogde productiviteit, verbeterde kwaliteit en concurrentiepositie voor werkgevers. Ja, het investeren in een professioneel en doelgericht opleidingsplan is dus een win-winsituatie die bijdraagt aan groei en succes op zowel individueel als organisatorisch niveau.


relatedBlogs

6 vragen om jouw ideale studiemethode te bepalen

Werken in de vastgoedsector

Het avontuur van Wendy: van bediende tot zelfstandige barista


previousLabel

Vier Tips: hoe pitch je je een opleiding aan je werkgever?

nextLabel

Het geheime wapen van Pierre

mostRead


Misvattingen over balanslezen

25/07/2018

Onbelast bijverdienen? Doe snel en eenvoudig aangifte bij de RSZ!

09/07/2018

Een opleiding volgen aan onze school? Zij zijn enthousiast!

08/08/2019

blogTags


OpleidingsplanOpleidingOpleidingsdagenVoordelen voor werknemersVoordelen voor werkgeversOntwikkelingManagement en bedrijfsvoeringBetere concurrentiepositie

blogShare